Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
   
 
1  Algemeen
1.1 www.corrigerend-ondergoed.net is als domeinnaam onderdeel van het bedrijf West Point Styling, dat met deze naam, West Point Styling, staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Tiel.                                                                                                           
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Corrigerend-ondergoed.net en de klant.
1.3 Corrigerend-ondergoed.net  heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.

2 Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Corrigerend-ondergoed.net   is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit via overboeking per bank of giro.
b) iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.                           
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4 Verzendkosten
4.1 Corrigerend-ondergoed.net verzendt de bestelling per brievenpost of via de pakketpost van PostNL. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakketje en bedragen minimaal €2,- binnen Nederland. Bij het plaatsen van de artikelen in het winkelmandje worden de verzendkosten automatisch berekend. Dit zijn de kosten voor bezorging in Nederland. Mocht u een bestelling vanuit het buitenland plaatsen, dan zullen de verzendkosten zich aanpassen nadat u het buitenlands afleveradres hebt ingevuld. De correcte verzendkosten zullen ook in de bevestigingsmail staan.  
4.2 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.
4.3 Bij ruilen zal Corrigerend-ondergoed.net eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.
 
5 Levering
5.1 Corrigerend-ondergoed.net   besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan PostNL.
5.2 Corrigerend-ondergoed.net   streeft ernaar om bestellingen binnen 1, maar uiterlijk 3 werkdagen, na ontvangst van betaling, te versturen. (zie 5.5)
5.3 Corrigerend-ondergoed.net   stelt zichzelf ten doel alle producten uit voorraad te leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, of dat het is uitverkocht. De klant wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.corrigerend-ondergoed.net   zal er naar streven het artikel alsnog binnen een week te leveren. Indien dit niet lukt heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten schriftelijk of mondeling te annuleren. Corrigerend-ondergoed.net   zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.
5.4 Corrigerend-ondergoed.net   is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
5.5 Bestellingen die betaald zijn worden direct verwerkt en kunnen niet meer achteraf gewijzigd worden.

6 Annuleren
6.1 Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het ongebruikte, ongedragen artikel te ruilen of te retourneren in originele, nietbeschadigde verpakking. Om hygiënische redenen kunnen broekjes niet geruild/geretourneerd worden.
7.2 De verzendkosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
7.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.
7.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
d) Bij het ruilen van een artikel neemt corrigerend-ondergoed.net   eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
e) Bij retourneren zal ( indien niet vervangen door een ander artikel) het retour te ontvangen bedrag (excl. de door u en Corrigerend-ondergoed.net gemaakte verzendkosten!) zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden. Retouradres:
Corrigerend-ondergoed.net
Putterweg 21
4105 WP Culemborg 
 
8 Garantie en Aansprakelijkheid
8.1 Corrigerend-ondergoed.net   garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 De onder 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
8.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van corrigerend-ondergoed.net   een aankoopbewijs.
8.4 Indien de te leveren artikelen niet voldoen aan deze garanties, zal corrigerend-ondergoed.net   het artikel binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, naar keuze van corrigerend-ondergoed.net   vervangen of zorgdragen voor herstel.
8.5 De bij artikel 8.2 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van corrigerend-ondergoed.net   u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
8.6 Indien het geleverde artikel niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is corrigerend-ondergoed.net   niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
8.8 Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Corrigerend-ondergoed.net   beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
8.9 Onverminderd het bovenstaande is Corrigerend-ondergoed.net   niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
8.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van corrigerend-ondergoed.net  .

9 Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Corrigerend-ondergoed.net  .
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

10 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Bij vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen, ons streven is om binnen 24 uur te reageren.

Corrigerend-ondergoed.net
Putterweg 21
4105 WP Culemborg
Nederland
Tel +31 (0)6 25 51 21 69
info@corrigerend-ondergoed.net
KvK. 53405242
Gironummer: 5785996 t.n.v. West Point Styling
ING Culemborg